söndag 31 juli 2011

Ge mig respekt!

När jag var ett barn fick jag höra orden "du får den respekt du förtjänar", detta är i grunden en omskrivning av den gyllene regeln, något som fascinerade mig som barn för den var på något vis mera greppbar, och i motsats till det mesta man hör under sin tidiga barndom var det något man kan utgå ifrån hela livet.

Min erfarenhet i livet så här långt har varit att detta är ett bra sätt att se på världen, för bortsett från några idioter (dom finns ju inom alla områden) så ger folk varandra den respekt de förtjänar, det är ju på sätt och vis grunden för mänskligt umgänge, den som inte lyder regeln har rimligtvis inga eller väldigt få vänner.

Det här är en sådant bra synsätt att applicera på människor att jag brukar göra det på allt mänskligt, företag, organisationer mm. Det gör ju dom flesta, det är inte bara av skatteskäl som företag involverar sig i välgörenhet.

Med denna enkla men omfattande mening i åtanke så har det alltid förundrat mig över alla religioner, här i väst främst kristendomen och islam som alltid tycks klaga över att de inte får tillräckligt med respekt, men kanske borde dom istället för att ägna all den tid och de pengar som de lägger på att kräva mera respekt på att förtjäna mera respekt?

lördag 30 juli 2011

Så slår feminismen hål på evolutionsmyten

I debatten om jämställdhet kommer ofta frågan om biologins betydelse upp, debatten verkar präglas av tre läger, de som tror att biologin är irrelevant, de som tror att miljön är irrelevant och de som tror att "människan" är en kombination av miljö och biologi, den ståndpunkt som vetenskapen stödjer. Jag kommer inte gå in så djupt i frågan då vem som helst som har läst och kan förstå gymnasial, eller rentav grundskolans biologi kan förkasta de båda ytterligheterna.

Det jag vill skriva om är däremot om en slutsats jag fått efter att ha läst artikeln om att "biologism inte är lika med vetenskap" på Newsmill.

Jag kommer nedan skriva om evolutionen, då att förklara grunden i evolutionen skulle ta några dussin inlägg så hoppas jag på en grundläggande kunskap hos läsaren. Det slog mig nämligen att hos individer som förnekar biologins vikt mellan kön måste förneka den mellan individer inom en art, för varför skulle en eller två gener göra skillnad mellan två individer om en hel kromosom inte gör det (hur förklaras då syskons olikhet?). Det slog mig också att man inte med ett synsätt som artikelförfattarens kan förklara beteendets evolutionära uppkomst.

Låt oss göra ett tankeexperiment, låt oss ta oss tillbaka till den första livsformen som har möjligheten att få en "personlighet". Den likt alla artfränder som lever med honom kommer utsättas för samma miljö, kom nu ihåg att det inte finns något innan dem, inget som satt "normen". Så inga normer, samma miljö, alla kommer alltså ha exakt samma personlighet, det finns nu inget för evolutionen att arbeta med! Och därför har vi kommit fram till ståndpunkten att evolutionen påverkar inte beteende/"personlighet". Så fort detta inlägg är publicerat kommer jag personligen skriva till Richard Dawkin och informera om denna enorma upptäckt som de där idioterna till forskare missat alla år, det är nog samhället som format dom till att inte vilja se detta uppenbarligen!

Dagens kluring: Om ingen i gruppen avviker från varandra, hur uppstår då könsroller?

onsdag 27 juli 2011

Så låter vi Breivik vinna

Attentaten i Oslo kan vi nog alla komma överrens på var en attack mot demokratin, oavsett om du stödjer det, är emot det eller helt enkelt inte bryr dig så är den saken klar. Efter dådet har en uppsjö av krav på mera politisk korrekthet eller fler tabun i debatten kommit upp. Dessa må vara likt alla samhällsfrågor, intressant att diskutera, men vi får inte glömma att varje argument för mer självcensur eller mer stigmatisering av personer och partier med "fel" åsikter så slår vi ett slag för denna Breivik. Kanske inte på det sätt han hade tänkt, men vi låter hans aktioner få oss att ropa efter mindre demokrati, mindre fri debatt, mindre frihet.

Det känns dumt att behöva säga men av vårt konstiga debattklimat i sverige antar jag att det är obligatoriskt att säga, jag avskyr det han har gjort och är varken rasist eller främlingsfientlig. Med det så löjligt uppenbara sagt... så måste man genom grundläggande logik komma fram till att om man som många debattörer kommer fram till att den fria debatten i samhället har fått honom att hata och därför göra detta dåd är svaret att begränsa den fria debatten och därigenom det fria och demokratiska samhället.

Jag är om jag får säga själv, väldigt fördomsfri och fördömer inte att många debattörer skriker efter inskränkningar i demokratin pga av terrordådet och indirekt uppnår terroristens mål, det behöver inte vara fel i sig, det är en intressant fråga att diskutera, anledningen till att jag skriver detta är dock det att jag tror att många debattörer inte har tänkt så långt och tänker man inte längre än näsan räcker så är det svårt att föra en debatt om sådana viktiga frågor. Inte för att en sådan debatt skulle få föras om nej sidan vinner.