lördag 30 juli 2011

Så slår feminismen hål på evolutionsmyten

I debatten om jämställdhet kommer ofta frågan om biologins betydelse upp, debatten verkar präglas av tre läger, de som tror att biologin är irrelevant, de som tror att miljön är irrelevant och de som tror att "människan" är en kombination av miljö och biologi, den ståndpunkt som vetenskapen stödjer. Jag kommer inte gå in så djupt i frågan då vem som helst som har läst och kan förstå gymnasial, eller rentav grundskolans biologi kan förkasta de båda ytterligheterna.

Det jag vill skriva om är däremot om en slutsats jag fått efter att ha läst artikeln om att "biologism inte är lika med vetenskap" på Newsmill.

Jag kommer nedan skriva om evolutionen, då att förklara grunden i evolutionen skulle ta några dussin inlägg så hoppas jag på en grundläggande kunskap hos läsaren. Det slog mig nämligen att hos individer som förnekar biologins vikt mellan kön måste förneka den mellan individer inom en art, för varför skulle en eller två gener göra skillnad mellan två individer om en hel kromosom inte gör det (hur förklaras då syskons olikhet?). Det slog mig också att man inte med ett synsätt som artikelförfattarens kan förklara beteendets evolutionära uppkomst.

Låt oss göra ett tankeexperiment, låt oss ta oss tillbaka till den första livsformen som har möjligheten att få en "personlighet". Den likt alla artfränder som lever med honom kommer utsättas för samma miljö, kom nu ihåg att det inte finns något innan dem, inget som satt "normen". Så inga normer, samma miljö, alla kommer alltså ha exakt samma personlighet, det finns nu inget för evolutionen att arbeta med! Och därför har vi kommit fram till ståndpunkten att evolutionen påverkar inte beteende/"personlighet". Så fort detta inlägg är publicerat kommer jag personligen skriva till Richard Dawkin och informera om denna enorma upptäckt som de där idioterna till forskare missat alla år, det är nog samhället som format dom till att inte vilja se detta uppenbarligen!

Dagens kluring: Om ingen i gruppen avviker från varandra, hur uppstår då könsroller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar